SIGNPOSTS - painting

Info
Statistics
Created: 02/29/12
Last Edited: 12/04/12
448
33
Description
SIGNPOSTS // DROGOWSKAZY - painting

2011-2012
acrylic on hdf panel
200 x 140 cm

Titles // tytuły:
1. Vandals // Wandalowie
2. Old Anonymous // Stary Anonim
3. Dizziness // Zawroty


The language that I used is inspired by Głagolica - the oldest slavonic scripture created by Cyryl and Metody. Each letter can be converted into latin alphabet so you can uncover polish sentence. Sentences aren't correct in Głagolica cos they have polish grammar.

Język, który został wykorzystany jest inspirowany Głagolicą - najstarszym słowiańskim pismem stworzonym przez Cyryla i kazda litera ma swój łaciński odpowiednik, więc mozna odszyfrować frazę. Wyrazenia nie są zgodne z Głagolicą, poniewaz posiadają polską gramatykę.
 • SIGNPOSTS // DROGOWSKAZY - painting

  2011-2012

  acrylic on hdf panel
  200 x 140 cm

  Titles // tytuły:
  1. Vandals // Wandalowie
  2. Old Anonymous // Stary Anonim
  3. Dizziness // Zawroty


  The language that I used is inspired by Głagolica - the oldest slavonic scripture created by Cyryl and Metody. Each letter can be converted into latin alphabet so you can uncover polish sentence. Sentences aren't correct in Głagolica cos they have polish grammar.

  Język, który został wykorzystany jest inspirowany Głagolicą - najstarszym słowiańskim pismem stworzonym przez Cyryla i kazda litera ma swój łaciński odpowiednik, więc mozna odszyfrować frazę. Wyrazenia nie są zgodne z Głagolicą, poniewaz posiadają polską gramatykę.

Discuss This Project: ( Comments)

You must to join the conversation.