Info Qube @ Mikser Festival

Info
Statistics
Created: 06/05/12
Last Edited: 11/21/12
399
66
Description
Workshop where we made ''info qube''
  • Info Qube workshop @ Misker Festival

    InfoQube je projekat za radionice koje bi se bavile edukacijom kroz iskustvo grafičkog dizajna, kako za krajnje korisnike produkata radionice tako i za same učesnike. InfoQube je zamišljen kao spoj dva koncept. Prvi je papercraft (veština pravljenja objekata od papira) a drugi je infografika (predstavljanje i vizualizacija podataka). Osnovna tema radionice bi bila edukacija, sa akcentom na informacije koje su sastavni deo edukacije. Koje, koliko su korisne kada su ispravne toliko su i štetne kada su netačne, nepotpune ili prosto nedostupne. Učesnici radionice bi temi edukacije pristupali na jedan od tri načina, u zavisnosti od njihovih ličnih afiniteta u umetnosti, svesti o društvenoj angažovanosti ili prosto želje za komunikacijom. Prvi pristup je demistifikacija informacija, na praktičnom primeru to bi izgledalo tako što učesnik ili grupa bira određeni predmet ili objekat koji smatra podobnim za istraživanje i demistifikaciju npr, proizvod (mleko). Prvo sledi deo istraživanja, gde se prikupljaju sve relevantne informacije, a zatim realizacija kroz proces pravljenja ambalaže (papercraft) koja bi umesto klasičnog dizajna imala infografiku sa svim relevantnim podacima vezanim za taj objekat, (koliko prosečna krava daje mleka, koliko ima krava na svetu, koliki je zaista procenat mleka a koliki voda, koliko novca od cene ide samom uzgajivaču a koliko prodavcu....) na kraju bi finalni produkt bila ambalaža proizvida koja umesto “reklamnog” ima “edukativni” dizajn. Drugi pristup je dizajn informacija, gde bi pojedinci ili grupe radili na prezentaciji korisnih i zanimljivih informacija iz raznih oblasti koje bi sami odabrali. (ekologija, ishrana, zdravlje..) Polazni koncept za izradu info qubova bili bi platonovi poliedri (mnogougaona pravilna geo. tela) koja su zahvalana za izradu od papira. Primer finalnog rezultata bi bio info qube sa npr receptima za palačinke (kulinarstvo) , ili sa namirnicama po grupama vitamina (ishrana)..svaka strana poliedra je jedna grupa vitamina/informacija... Tre?i pristup je kriti?ki osvrt na informacije, koje su ?esto puka propaganda, u ovom smislu bi mnogostraičnost poliedara bila metafora pristupa iz više različitih uglova, kao i u prethodnim primerima birao bi se fenomen koji bi koroz istraživanje i polemiku bio predstavljen/problematizovan iz više uglova, da bi se formirala objektivna slika o tom fenomenu. Radionice su zamišljene da kod učesnika jačaju svest o društveno korisnoj funkciji dizajna, kao i da pobučuju interesovanje za istraživanje i aktivizmom. Sredstva potrebna za realizaciju: internet, laptopovi, štampač, pribor za crtanje, papiri i sav ostali pribor za sečenje i lepljenje papira.

    http://mikser.rs/ucesnici/4-education-in-progress/276-visoka-kola-likovnih-i-Some type of sub-title

Discuss This Project: ( Comments)

You must to join the conversation.