עיצוב מגזין

Info
Statistics
Created: 07/30/12
Last Edited: 12/17/12
390
8
0
Description
עיצוב מגזין

מגזין תרבות בשם‫ "צלסיוס"‬ אשר נמצא במכבסות עירוניות‫.‬ המגזין מודפס משני צדדיו בטכניקה של הדפס משי על גבי בד גולמי המשמש כשק כביסה‫.‬
‎במסגרת קורס ‫"‬עיצוב מגזין‫"‬ בהנחיית ירון שין‫.‬
  • עיצוב מגזין
      צלסיוס" מגזין תרבות"
  •  ‎מגזין תרבות בשם‫ "צלסיוס"‬ אשר נמצא במכבסות עירוניות‫.‬ המגזין מודפס משני צדדיו בטכניקה של הדפס משי על גבי בד גולמי המשמש כשק כביסה‫ (במסגרת קורס ‫"‬עיצוב מגזין‫"‬ בהנחיית ירון שין‫).‬

    This user does not have any other projects.
    Use the multiple owners dropdown to view other owners projects

Discuss This Project: ( Comments)

You must to join the conversation.